Wednesday, January 20, 2010

DEMOKRASI

APAKAH MAKSUD DEMOKRASI

Perkataan demokrasi berasal dari Yunani yang bermaksud "rakyat", ditambah pula dengan maksud "Diperintah oleh Rakyat". Terma ini kadangkala digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh rakyat diatas kerajaannya. Demokrasi secara “ekstrim” boleh dilihat dalam sistem kerajaan seperti ‘anarkisme’ dan ‘komunisme’. (Menurut teori Karl Marx ia merupakan peringkat terakhir pembangunan sosial dimana demokrasi adalah diamalkan secara langsung , dan tiada kerajaan yang bebas dari kehendak rakyat).

Demokrasi moden mempunyai sifat-sifat dengan institusi-institusi berikut dimana, perlembagaan yang menghadkan kuasa dan kawalan operasi formal kerajaan, samada secara tulisan, secara norma atau gabungan kedua-duanya. Lazimnya, Perlembagaan akan memasuki dokrin pembahagian kuasa untuk memastikan seseorang itu tidak diberi lebih dari satu kuasa. Pilihan raya untuk memilih pegawai-pegawai awam, yang dikelolakan secara bebas dan adil. Rakyat diberi kebebasan berceramah, berhimpun dan sebagainya. Seterusnya Kebebasan berpersatuan Semua orang dalam masyarakat menikmati hak yang sama dari segi undang-undang . Salahsatu pra-syarat demokrasi ialah wujudnya aturan undang-undang Rule of Law rakyat yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang hak asasi manusia dan tanggungjawab sivik.

PERKARA UTAMA DALAM NEGARA DEMOKRASI

Demokrasi moden mempunyai sifat-sifat dengan institusi-institusi berikut dimana, perlembagaan yang menghadkan kuasa dan kawalan operasi formal kerajaan, samada secara tulisan, secara norma atau gabungan kedua-duanya. Lazimnya, Perlembagaan akan memasuki dokrin pembahagian kuasa untuk memastikan seseorang itu tidak diberi lebih dari satu kuasa. Pilihan raya untuk memilih pegawai-pegawai awam, yang dikelolakan secara bebas dan adil. Rakyat diberi kebebasan berceramah, berhimpun dan sebagainya. Seterusnya Kebebasan berpersatuan Semua orang dalam masyarakat menikmati hak yang sama dari segi undang-undang . Salahsatu pra-syarat demokrasi ialah wujudnya aturan undang-undang Rule of Law rakyat yang berpendidikan dan berpengetahuan tentang hak asasi manusia dan tanggungjawab sivik.

Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme dalam sistem pemerintahan sesebuah Negara atau kerajaan sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah sesebuah negara tersebut. Salah satu sistem demokrasi adalah prinsip-prinsip dalam system demokrasi yang membagikan tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, kehakiman dan perundangan) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling mempengaruhi antara satu sama lain bagi mewujudkan satu system yang benar-benar kompleks. Kesejajaran dan ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga-tiga lembaga negara ini boleh mengawasi dan saling berkongsi kuasa berdasarkan prinsipchecks and balances”.Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kuasa untuk mewujudkan dan melaksanakan antara badan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang bagi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan perundangan.

Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai dengan hukum dan peraturan. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlimen secara langsung, tetapi dalam pengertian yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlimen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering diangap sebagai pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berfikir dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah mencapai umur dan peraturan tertentu.

ANTARA DEMOKRASI DAN ISLAM

Pada tahun 1789M, Revolusi Perancis berlaku. Serentak dengan itu, Perancis menjadi sebuah negara demokrasi. Sebelum itu, Amerika dan Britain telah melalui proses yang sama. Kemudian, apabila kerajaan Mesir mengambil undang-undang Perancis sebagai Perlembagaannya, maka masuklah demokrasi ini ke dalam negara Islam dan berkembang selari dengan berkembangnya fahaman memisahkan agama dari negara (sekular).Kemudian, apabila al-Ikhwan al-Muslimin ingin merebut kekuasaan, mereka mula menggunakan pilihanraya sebagai jalan dan membawa kepada pengiktirafan terhadap sistem demokrasi. Lebih buruk apabila al-Ikhwan al-Muslimun bergabung dengan Jamal Abdul Nasir menggulingkan Raja Farouk pada tahun 1952M. Ini membawa kepada masuknya racun demokrasi dalam pemikiran Islamist.

Islam mempunyai keseimbangan dalam mengemudikan negara. Islam tidak hanya menyuruh kaum muslimin saja untuk patuh kepada mereka yang berkuasa. Kaum muslimin juga harus berunding dengan kaum lain sebelum mereka menerima suatu usulan hukum atau mengumumkan suatu perintah atau keputusan. Inti dari keseluruhan prinsip pemerintahan diperoleh dalam AL-Quran. Sebagaimana tertulis dengan jelas dan tegas tentang pelaksanaan prinsip pertukaran pendapat dan perundingan. Sejarah telah menunjukkan bagaimana idea ini timbul pada zaman Nabi dan diungkapkan secara jelas. Kemudian, pada waktu hari pertama kekhalifahan, khalifah harus menyerahkan urusan penting kepada Lembaga Penasihat, pendapat masyarakat diambilkira dalam perkara-perkara yang penting. Seperti yang dikatakan umar, “Tidak ada kekhalifahan tanpa saling berunding”. Khalifah merundingkan semua urusan negara dengan dewan dan mengambil keputusan dengan cara muafakat bersama atau suara terbanyak dikira keputusan majoriti.

Nabi Muhammad tidak menduduki posisi yang lebih tinggi dari orang biasa atau pun dari orang sederajatnya dan saudara sesamanya pada pemerintahan negara Islam. Nabi Muhammad mengikuti perintah Allah, tetapi juga mendengarkan suara sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya. Elemen demokrasi sudah berakar dalam sekali pada karakternya yang lemah lembut dan ramah tamah, dan dari sinilah timbul bentuk pemerintahan negaranya. Muhammad tidak bergantung pada kepercayaan dari orang yang kurang berpengetahuan. Ia menyebarkan kepercayaannya dengan penuh keyakinan. Ia mencari pengikut di antara mereka, ia dapat mengambil hati mereka untuk membentuk suatu masyarakat yang hidup dengan semangatnya sendiri dan ia tidak membiarkan dirinya dipengaruhi oleh nafsu dan naluri yang primitif. Kalau tidak demikian, kehidupan manusia menjadi rendah darjatnya sama seperti haiwan dengan sifat kesetiakawanan dan keterikatannya yang timbul dari naluri haiwan. Bersama-sama berkelompok dengan perasaan saling menyerang. Menyerang musuh tanda seorang jaguh, patuh secara membabi buta dan mengikuti apa pun yang terjadi. Tidak demikian perilaku nabi. Sahabat-sahabat nabi selalu mengambil bahagian dalam kehidupan ruhaninya, dan dalam pemikirannya yang mulia. Dengan demikian, Islam suatu bangsa tidak pernah menjadi alat dari pemimpinnya yang diberi kepatuhan mutlak sebagai pemerintah umat yang bertangungjawab kepada rakyat.

Khalifah pertama Abu Bakar mempunyai tiga orang putra. Akan tetapi, walaupun setiap dari putranya itu berpotensi untuk menjadi pengganti ayahnya, tetapi menganggap bahawa Umar adalah yang paling layak untuk menjadi khalifah. Namun, pilihan itu menjadi pasti setelah ia berunding dengan sahabat-sahabat terkemuka dari Nabi dan mereka menyetujuinya. Ini adalah langkah terbaik pada situasi zaman dahulu yang terjadi pada Umar. Sebab, jika urusan itu diserahkan kepada masyarakat akan mengakibatkan perselisihan dan gangguan keamanan.

Penghormatan kepada manusia sebagai makhluk yang paling tinggi bererti bahawa dalam Islam demokrasi sangat dijunjung tinggi. Keadilan melarang orang muslim membeda-bedakan antara yang percaya dengan yang tidak percaya dan membiarkan pendapat mereka menjadi kabur. Misalnya tentang sikap keadilan. Seseorang peminpin atau bukan pemimpin amat perlu menitikkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan dan dalam pemerintahanya. Hanya dengan keadilan dapat membentuk keperibadian yang luhur sebagai seorang pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat. Keadilan melibatkan banyak perkara termasuklah dalam mengagihkan kekayaan negara berupa ekonomi ataupun dalam aspek yang lain seperti social, prasarana, pendidikan, agama dan sebagainya.

Islam menentang keras kekerasan dan terorisme. Dalam ajarannya tidak ada satu pun ayat yang mengajarkan umat Islam untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Sebaliknya, Islam membawa pada konsep-konsep kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dengan tetap menghargai masyarakat lain yang mempunyai perbezaan dari segi agama dan budaya dan adat resam yang diamalkan. Sejak akhir-akhir ini jika kita lihat apa, yang berlaku sekarang jelas menunjukan bahawa kezaliman berlaku di luar keterbatasan manusia. Sesungguhnya islam tidak mengajar umatnya berlaku sedemikian, misalnya dapat dilihat mangsa perang di Iraq, Arganistan dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment