Wednesday, January 20, 2010

FUNGSI JABATAN AUDIT NEGARA

Kebijaksanaan kepimpinan Negara akan mewujudkan kestabilan politik dan sebuah masyarakat yang sejahtera. Pemimipin memerlukan sokongan yang padu daripada system pentadbiran awam untuk menjayakan segala perancangan Negara. (Ghazali,Jamaie,Sity,Zaini: 2006:83). Oleh hal yang demikian, kami melihat bahawa peranan pentadbiran awam sangat penting sebagai jentera penggerak bagi mencapai matlamat sesebuah negara.


Jabatan Audit Negara memainkan peranan penting dalam memupuk tadbir urus yang baik dalam pengurusan wang awam. ( Laman web rasmi Jabatan Audit Negara)
Jabatan Audit berperanan untuk menjalankan Audit dan membuat laporan di badan-badan kerajaan tertentu untuk menguruskan perihal kewangan dalam sesen=buah organisasi.
Oleh kerana Jabatan ini melibatkan wang Awam, maka permasalahan ketelusan,pecah amnah dan juga rasuah menjadi persoalan dalam permasalah kajian ini.

No comments:

Post a Comment